Supervizija

Supervizija – tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardyti problemas, o dalyvaujantieji procese išmoksta patys jas išspręsti. Nuo rugsėjo mėnesio Centro darbuotojų komandai vyksta supervizijos užsiėmimai. Šie susitikimai gera vieta ir laikas atvirai kalbėtis su komanda …

Apsilankymas Gruzdžių vaikų socializacijos centre

Spalio mėn. Vėliučionių vaikų socializacijos centro direktorė Vitalija Grigaitienė  apsilankė Gruzdžių vaikų socializacijos centre. Centro direktorė  Vitalija Grigaitienė   apžiūrėjo patalpas, bendravo su Gruzdžių centro direktoriumi Henriku Gaidamavičiumi ir kolegomis, dalijosi darbo su delinkventinio elgesio vaikais patirtimi, diskutavo kitais profesiniais klausimais, planavo ateities darbus. Dėkojame kolegoms iš Gruzdžių vaikų socializacijos …

KREPŠINIS, TINKLINIS, FUTBOLAS

Svarbiausia sportuoti, judėti, bendrauti, nes, „Sveikame kūne – sveika siela“. Spalio mėn. tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, Centro direktorė Vitalija Grigaitienė organizavo draugiškas krepšinio, tinklinio ir futbolo varžybos tarp Centro ugdytinių ir darbuotojų komandų. Renginio tikslas – skatinti Centro ugdytinių ir mokytojų bei kitų bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą, populiarinti krepšinį  …

IFBB VIII Vilniaus Taurės varžybos

Spalio 13 d. Vėliučionių vaikų socializacijos centro ugdytiniai turėjo galimybę apsilankyti Vilniuje vykusiame  IFBB VIII Atvirosios Vilniaus taurės varžybose, kuriose dalyviai varžėsi …

LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS

Kaip ir kiekvienais metai spalio mėnesį Centre direktorė Vitalija Grigaitienė ir kūno kultūros mokytoja Lilija Kurnosova suorganizavo lengvosios atletikos varžybas. Šią dieną …

Projektas Helovinas

 Artėjant Visų Šventųjų išvakarėms, Vėliučionių vaikų socializacijos centro mokiniai kartu su mokytojais sumanė surengti Helovino šventę. Kartu su anglų kalbos mokytoja per …

Projektas „Jaunimas gali“

Vėliučionių vaikų socializacijos centro auklėtiniai šiais mokslo metais dalyvauja projekte „Jaunimas gali“. Projektas suteikia galimybes Centro vaikinams žaisti, mokytis ir augti gerais …

Mokytojų dienos šventė

Spalio 3 d. Vėliučionių vaikų socializacijos Centre tradiciškai buvo paminėta Mokytojų diena. Tą dieną,  vos  tik peržengę mokyklos slenkstį, mokytojai buvo pasitikti …

Mokinių tarybos rinkimai Centre

Kokius klausimus sprendžia ir  kokia savivalda mums reikalinga? – tokia tema diskutavo  mokiniai su kandidatais į mokinių tarybos narius. Diskusijai vadovavo mokinių …

Konstitucijos egzaminas Centre

Minint 26-ąsias Lietuvos Respublikos Konstitucijos metines, šalyje jau 12-ąjį kartą visi piliečiai turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias iš pagrindinio valstybės dokumento – …