Lankėmės Lietuvos Geležinkelių muziejuje

Spalio 15 d. anglų kalbos mokytoja Ingrida Kumpickaja su 9 vaikinais lankėsi Lietuvos Geležinkelių muziejuje. Šio apsilankymo tikslas buvo ugdyti mokinių domėjimąsi mokslu bei istorija, organizuoti prasmingą, įdomų mokymąsi ne pamokų forma. Geležinkelių muziejus įsikūrė Vilniaus geležinkelio stoties antrajame aukšte, istoriniame pastate, pastatytame 1861 m. Muziejus išsidėstęs trijose salėse. Tai …

Centre lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai

Spalio 13  dieną mūsų Centre lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjai. Svečiai domėjosi žmogaus teisių padėtimi mūsų Centre, apžiūrėjo vaikų gyvenimo ir mokymosi sąlygas, nusiraminimo kambarį, susipažino su jo naudojimo tvarka,  domėjosi drausminių nuobaudų skyrimo tvarka ir įgyvendinimu, bendravo su Centro administracija ir vaikais. Seimo kontrolieriai …

Centre lankėsi svečiai iš Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos

Spalio 10 d. Centre lankėsi svečiai iš Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos. Specialistai domėjosi vaikų gyvenimo ir mokymosi sąlygomis, svečiams buvo pristatyti didžiausi mūsų Centro pasiekimai bei aktualiausios šių dienų problemos. Išsamiai buvo aptarta vaikų išleidimo atostogoms tvarka, jos įgyvendinimas, privalumai ir trūkumai. Specialistai taip pat bendravo su …

Šventiška šventė mokytojams

Spalio 6 dieną Centre minėjome Tarptautinę mokytojų dieną. Nuo pačio ryto mokytojus šventiškai pasipuošę ir su gėlėmis pasitiko Aktyvių mokinių klubo nariai. …

Istorijos pamoka Trakų pilyje

Tęsdami dalyvavimą projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ veiklose “Neformalaus ugdymo programų įgyvendinimas” 2014 m rugsėjo 24 d. mokytojos Inesa Aprubienė ir Aleksandra …

Mes vėl kartodrome

2014-09-17 mokytojos Aleksandra Lučkauskienė ir Inesa Aprubienė su geriausiai besielgiančiais Centro mokiniais nuvyko į kartodromą. Ši išvyka buvo tęstinė projekto „Saugios aplinkos …

Rugsėjo 1-oji su sausainių ir šašlyko kvapu

Rugsėjo pirmąją pailsėję, geros nuotaikos, pasipuošę, pasiilgę pamokų pradėjome Naujuosius mokslo metus. Šventę tradiciškai pradėjome lauke sugiedoję Lietuvos himną ir pakėlę trispalvę. …

Lankėmės gyvūnų globos organizacijoje- LESĖ

Rugpjūčio 19 d. mūsų vaikinai dviem valandom išvyko į Buivydiškėse įsikūrusią Lesės gyvūnų prieglaudą. Vaikinai valė gyvūnėlių narvelius, juos maitino, išvedė pasivaikščioti …