muziejus1

Išvyka į kelių muziejų

Mes, mokytojos A.Ždanovska ir I.Aprubienė su ugdytiniais lankėmės Kelių muziejuje (Vievis, Kauno 14). Mus pasitikęs muziejaus vadovas, vienas iš įkūrėjų ir puoselėtojų Juozas Stepankevičius turiningai ir įdomiai papasakojo apie visą muziejaus istoriją ir jame esančius eksponatus. Pamatėme senuosius Lietuvos žemėlapius, nuotraukų albumus, daug knygų, žurnalų apie kelių tiesimą, muziejuje saugomus …

Lankėmės Lietuvos Geležinkelių muziejuje

Spalio 15 d. anglų kalbos mokytoja Ingrida Kumpickaja su 9 vaikinais lankėsi Lietuvos Geležinkelių muziejuje. Šio apsilankymo tikslas buvo ugdyti mokinių domėjimąsi mokslu bei istorija, organizuoti prasmingą, įdomų mokymąsi ne pamokų forma. Geležinkelių muziejus įsikūrė Vilniaus geležinkelio stoties antrajame aukšte, istoriniame pastate, pastatytame 1861 m. Muziejus išsidėstęs trijose salėse. Tai …

Šventiška šventė mokytojams

Spalio 6 dieną Centre minėjome Tarptautinę mokytojų dieną. Nuo pačio ryto mokytojus šventiškai pasipuošę ir su gėlėmis pasitiko Aktyvių mokinių klubo nariai. …

Istorijos pamoka Trakų pilyje

Tęsdami dalyvavimą projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ veiklose “Neformalaus ugdymo programų įgyvendinimas” 2014 m rugsėjo 24 d. mokytojos Inesa Aprubienė ir Aleksandra …

Mes vėl kartodrome

2014-09-17 mokytojos Aleksandra Lučkauskienė ir Inesa Aprubienė su geriausiai besielgiančiais Centro mokiniais nuvyko į kartodromą. Ši išvyka buvo tęstinė projekto „Saugios aplinkos …