Kunigo Ričardo Doveikos prieššventinės pamokos

Gruodžio 13 diena buvo Vėliučionių centro auklėtiniams ir darbuotojams ypatinga: svečiavosi vienas garsiausių Lietuvos kunigų Ričardas Doveika. Jo gyvenimiška patirtis ir įžvalgos ne tik nustebino, sukrėtė, bet ir privertė susimąstyti    Pirmas netikėtas dalykas –  itin varginga Kunigo Ričardo vaikystė. Bendramokslių, pedagogų patyčios tarybinėje mokykloje iš tikinčio jaunuolio – tai tik …

IŠVYKA Į LIETUVOS ENERGETIKOS MUZIEJŲ

Centro vaikinai kartu su fizikos mokytoju lapkričio 13d. vyko į edukacinę pamoką  „KAIP TOMUI ĮSIŽIEBĖ LEMPUTĖ?“ Kartu vyko ir pažintinė ekskursija po muziejų. Mokiniai susipažino su elektros atsiradimo raida Lietuvoje ir užsienyje. Elektros energijos gamybos principais bei panaudojimo galimybėmis, fizikiniais jos veikimo principais,  sužinojo apie jos naudą ir, svarbiausia, turėjo …

Jono Basanavičiaus gimtadienis centre

Mažas vaikas mokosi stebėdamas savo tėvus, paaugęs žiūrėdamas į mokytojus, taip pat tyrinėdamas žymių žmonių gyvenimus, taip ieškodamas savo orbitos, savo kelio į žvaigždes. Lapkričio 23 dieną Vėliučionių socializacijos auklėtiniams atsirado galimybė atidžiau pažvelgti į Nepriklausomybės akto signataro Jono Basanavičiaus biografiją. Ši diena pasirinkta neatsitiktinai – tai Jono Basanavičiaus gimimo …

Metodinė diena Centre

2018 m. gruodžio 03 d. Vėliučionių vaikų socializacijos Centre  buvo surengta metodinė diena Respublikos savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams. Metodinės dienos tikslas – …

Padėkos diena Centre

Lapkričio 28d. Centre vyko atvira integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka „Padėkos diena“. Pamokos tikslas –  supažindinti su angliškai kalbančių šalių tradicijomis. …

Supervizija

Supervizija – tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies …

Apsilankymas Gruzdžių vaikų socializacijos centre

Spalio mėn. Vėliučionių vaikų socializacijos centro direktorė Vitalija Grigaitienė  apsilankė Gruzdžių vaikų socializacijos centre. Centro direktorė  Vitalija Grigaitienė   apžiūrėjo patalpas, bendravo …

KREPŠINIS, TINKLINIS, FUTBOLAS

Svarbiausia sportuoti, judėti, bendrauti, nes, „Sveikame kūne – sveika siela“. Spalio mėn. tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, Centro direktorė Vitalija Grigaitienė organizavo …