METODINĖ DIENA KAUNE

2019 metų sausio 30 dieną Kauno vaikų socializacijos centre „Saulutė“ vyko Centrų „Metodinė diena“ pasitarimas. Jame dalyvavo trijų  centrų – Vėliučionių vaikų socializacijos centro, Gruzdžių vaikų socializacijos centro, ir Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ – direktoriai ir pavaduotojos ugdymui. Bendradarbiaujant su kitų socializacijos centrų specialistais, vyko pozityvus pasidalijimas žiniomis bei …

Ekskursija į Valdovų rūmus

2019  sausio 8 d.  pačioje Vilniaus miesto širdyje – Katedros aikštėje, duris mums atvėrė Valdovų rūmai –Lietuvos valstybės simbolis, įrodantis, kad tikrai buvo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir kad Vilnius buvo tos senos valstybės sostinė….Valdovų rūmų ekspozicija atgaivino mūsų mintyse, šalies didingiausius gyvavimo laikus, kadaise čia rezidavusių valdovų  gyvenimus ir veiklą. …

EDUKACINĖ PAMOKA MUITINĖS MUZIEJUJE

Sausio 22d. centro mokiniai su istorijos ir  biologijos mokytojais nuvyko į edukacinę pamoką, į muitinės muziejų. Įdomūs muitinės laboratorijoje pateikti eksponatai − …

Mūsų Kalėdos. Šventę kuriame patys

  Turbūt nesuklysime pasakę, kad šv. Kalėdos yra didžiausia ir svarbiausia metų šventė ne tik namuose, bet ir visose švietimo įstaigose. Vėliučionių …

IŠVYKA Į LIETUVOS ENERGETIKOS MUZIEJŲ

Centro vaikinai kartu su fizikos mokytoju lapkričio 13d. vyko į edukacinę pamoką  „KAIP TOMUI ĮSIŽIEBĖ LEMPUTĖ?“ Kartu vyko ir pažintinė ekskursija po …

Jono Basanavičiaus gimtadienis centre

Mažas vaikas mokosi stebėdamas savo tėvus, paaugęs žiūrėdamas į mokytojus, taip pat tyrinėdamas žymių žmonių gyvenimus, taip ieškodamas savo orbitos, savo kelio …

Metodinė diena Centre

2018 m. gruodžio 03 d. Vėliučionių vaikų socializacijos Centre  buvo surengta metodinė diena Respublikos savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams. Metodinės dienos tikslas – …