Konkursas dėl laisvos darbo vietos

Įstaigos pavadinimas: Valstybės biudžetinė įstaiga Vėliučionių vaikų socializacijos centras Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): Darbuotojas Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): Ugdymo skyriaus vedėjas (pilnas krūvis, 40 savaitinių valandų) Darbo vieta (miestas): Vėliučionių k., LT-13130 Vilniaus r., Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam …

Lankėmės Lietuvos Geležinkelių muziejuje

Spalio 15 d. anglų kalbos mokytoja Ingrida Kumpickaja su 9 vaikinais lankėsi Lietuvos Geležinkelių muziejuje. Šio apsilankymo tikslas buvo ugdyti mokinių domėjimąsi mokslu bei istorija, organizuoti prasmingą, įdomų mokymąsi ne pamokų forma. Geležinkelių muziejus įsikūrė Vilniaus geležinkelio stoties antrajame aukšte, istoriniame pastate, pastatytame 1861 m. Muziejus išsidėstęs trijose salėse. Tai …

Centre lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai

Spalio 13  dieną mūsų Centre lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjai. Svečiai domėjosi žmogaus teisių padėtimi mūsų Centre, apžiūrėjo vaikų gyvenimo ir mokymosi sąlygas, nusiraminimo kambarį, susipažino su jo naudojimo tvarka,  domėjosi drausminių nuobaudų skyrimo tvarka ir įgyvendinimu, bendravo su Centro administracija ir vaikais. Seimo kontrolieriai …

Šventiška šventė mokytojams

Spalio 6 dieną Centre minėjome Tarptautinę mokytojų dieną. Nuo pačio ryto mokytojus šventiškai pasipuošę ir su gėlėmis pasitiko Aktyvių mokinių klubo nariai. …

Istorijos pamoka Trakų pilyje

Tęsdami dalyvavimą projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ veiklose “Neformalaus ugdymo programų įgyvendinimas” 2014 m rugsėjo 24 d. mokytojos Inesa Aprubienė ir Aleksandra …

Mes vėl kartodrome

2014-09-17 mokytojos Aleksandra Lučkauskienė ir Inesa Aprubienė su geriausiai besielgiančiais Centro mokiniais nuvyko į kartodromą. Ši išvyka buvo tęstinė projekto „Saugios aplinkos …

Rugsėjo 1-oji su sausainių ir šašlyko kvapu

Rugsėjo pirmąją pailsėję, geros nuotaikos, pasipuošę, pasiilgę pamokų pradėjome Naujuosius mokslo metus. Šventę tradiciškai pradėjome lauke sugiedoję Lietuvos himną ir pakėlę trispalvę. …