Krepšinis

Gegužės mėn. tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, Centro direktorė Vitalija Savickienė ir kūno kultūros vyr. mokytojas Maris Grava  organizavo draugiškas krepšinio varžybos tarp Centro mokinių ir darbuotojų komandų. Renginio tikslas – skatinti Centro ugdytinių ir mokytojų bei kitų bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą, populiarinti krepšinį  bei sveiką gyvenimo būdą. Į salę …

Išvyka į gintaro muziejų-galeriją

201 7m. gegužės mėn. Centro mokiniai, kartu su mokytojomis A. Ždanovska ir A. Lučkauskienė vyko į edukacinę kelionė po gintaro muziejų, kuris yra  įsikūręs adresu Šv. Mykolo g.8, Vilnius. Edukacinės išvykos tikslas –  susipažinti su Gintaro būtimi Lietuvoje, apimant istorinius momentus, gavybą apdirbimą, juvelyriką. Aktyvinti mokinių domėjimąsi Lietuvos kultūros paveldu, …

EGO FORTE

„EGO FORTE“ sporto klubas Vilniuje – tai vieta kurioje Centro ugdytiniai lankosi kartą į savaitę jau visus metus, kur puikiai jaučiasi, kur malonu sportuoti, kur norisi visados sugrįžti. Ugdytiniai kartu su Centro direktore Vitalija Savickiene (kūno kultūros mokytoja) vyksta į  laisvalaikio bei sporto klubą kuriame siūlomas aktyvus sporto – laisvalaikio …

Profesijos paieškos

Gegužės 9 d. mūsų Centro mokiniai  kartu su mokytojais Mariumi Grava ir Liudmila Šmeliova  vyko  į pažintinę išvyką, į vieną iš didžiausių …

Pamokos netradicinėje aplinkoje

Balandžio 28 d. Vėliučionių vaikų socializacijos Centro vaikinai kartu su mokytojomis A. Lučkauskiene ir A .Ždanovska  vyko į netradicinę fizikos pamoką, kuri …

Dalyvavimas Equip teikia ir naudą ir smagumą

Vėliučionių vaikų socializacijos centre nuo 2012 metų nuolatos vedamos kognityvinės elgesio korekcijos grupės, kurių tikslas yra nepilnamečių mokymas mąstyti ir elgtis atsakingai …

Velykų šventės belaukiant

Šv. Velykos – džiaugsminga pavasario virsmo, gamtos atbudimo šventė. Tam, kad ši šventė taptų linksmesnė, įdomesnė bei nuotaikingesnė, o šv. Velykų stalo …

Kovo 11-oji

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Nuo 1990 metų ši diena kiekvieno lietuvio širdyje yra išskirtinė. Visada išliks sutelktumo, ypatingo bendrumo …