Ugdymas karjerai

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o
sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą
savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai
kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą,
bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Tikslas
Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties,
profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei
profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdomos mokinio karjeros kompetencijos:

                   Profesinio orientavimo veiklos planas 2022 metams

PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS