Įgyvendinamos programos

2020-2021 m. m. įgyvendinamos programos:

 • Kognityvinė elgesio korekcijos programa EQUIP
 • Ankstyvosios intervencijos programa
 • Socialinių įgūdžių programa
 • Gyvenimo įgūdžių programa
 • Sveikos gyvensenos ugdymo programa
 • Vesk vaiką į sėkmę programa
 • Savitarpio pagalbos užsiėmimai
 • Ugdymas karjerai
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
 • Etninės kultūros bendroji programa
 • Antikorupcinio ugdymo programa