Įgyvendinamos programos

2021-2022 m. m. įgyvendinamos programos:

 • Vaikų ugdymas taikant kognityvinės – elgesio terapijos principus, Programa EQUIP
 • Ankstyvosios intervencijos programa
 • Socialinių įgūdžių programa
 • Gyvenimo įgūdžių programa
 • Sveikos gyvensenos ugdymo programa
 • Savitarpio pagalbos užsiėmimai
 • Ugdymas karjerai
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
 • Etninės kultūros bendroji programa
 • Antikorupcinio ugdymo programa
 • Programų tvarkaraštis :
 • Programų užsiėmimai 2022 -2023 mokslo metai I pusmetis