Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Nuo 2012 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas. Pasiekimų patikrinimo tvarkos  apraše numatyta, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus lietuvių kalbos ir matematikos mokymosi pasiekimus.

Šiais mokslo metais dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (PUPP) dėl COVID-19 pandemijos vyko nuotoliniu elektroniniu būdu. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą Centro vaikinai laikė balandžio 21 dieną, o matematikos balandžio 23 d. III sraute. Vaikinams tai buvo nauja, bet jie kuo puikiausiai susidorojo su šia užduotimi, nors sėsdami prie kompiuterių ir jaudinosi. Susikaupę ir palinkę prie kompiuterio ekrano vaikinai stengėsi gerai parašyti rašinį ir išspręsti kuo daugiai uždavinių ir tai jiems pavyko, nes mokytojai vertinę darbus, neliko nusivylę.