Korupcijos prevencija

Antikorupcinio švietimo programa parengta remiantis LR specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų sukurtomis metodinėmis priemonėmis ir Vėliučionių vaikų socializacijos centro antikorupcinę aplinką formuojančios politikos esminėmis nuostatomis bei informacijos sklaidos užtikrinimu bendruomenei.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas „1. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas – tai įstaigos vadovo, valstybės politiko prašymu (išskyrus siekiant eiti šio straipsnio 2 dalyje numatytas pareigas) ar teisėsaugos ir kontrolės institucijų iniciatyva atliekamas teisėsaugos ir kontrolės institucijų turimos teisėtai surinktos bei objektyvios informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka valstybės tarnautoją paskyrusiam ar skiriančiam įstaigos vadovui ar valstybės politikui, siekiant, kad valstybės ar savivaldybės įstaigoje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys“. Vėliučionių vaikų socializacijos centro darbuotojų pareigybių, į kurias Vėliučionių vaikų socializacijos centro direktorius prieš skiriant asmenį privalo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį yra direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas ir vyresnysis buhalteris.
Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Vėliučionių vaikų socializacijos centre galima pateikti: * tiesiogiai atvykus į centrą (Liepų al.44, Vėliučionių k., Vilniaus r.) pateikti pranešimą raštu centro sekretoriate arba atsiųsti pranešimą paštu nurodytu adresu; * elektroniniu paštu korupcija@vpm.lt; * paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje.   ATMINTINĖ