Kontaktai

Liepų alėja 44, Vėliučionių k., LT-13130 Vilniaus raj. sav

Pareigos Vardas Pavardė Telefonai Elektronins paštas
Direktorė
Sekretorė Tel./faks.
(8 5) 2670505
administracija@vvsc.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas
Vyriausioji  buhalterė Valentina Andruškevič Mob.
8 670 54330
Tel.
(8 5) 2672804
valentyna.andruskevic@gmail.com
Socialinės pedagogės
Vairuotojas
Apsauga   Mob.
8685 28 703