Sporto diena Centre

Birželio  08 d direktorė Vitalija Grigaitienė  Centro stadione surengė   lengvosios atletikos  varžybas. Jose dalyvavo visi Centro jaunuoliai, kurie varžėsi tarpusavyje. Dalyvaujant  lengvosios atletikos varžybose ir aktyviai  treniruojantis  ugdomos svarbiausios žmogaus fizinės ypatybės: greitis, jėga, ištvermė, lankstumas, vikrumas bei daugybė kitų žmogaus gyvenime būtinų judesių elementų mokėjimų ir įgūdžių, kurie sudaro…

Mokymai atvejo vadybininkams

Įsigaliojus  vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X- 1238 naujai redakcijai, pasipildė veiklų, kurias  įgyvendins Centro  darbuotojai vykdantys vidutinės priežiūros priemonių planą. Šiuo tikslu gegužės 21, 27, 31 ir birželio 03 dienomis įvyko Nacionalinės švietimo agentūros organizuotas seminaras tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, atvejo vadybininkams ir socializacijos centrų darbuotojams. Vėliučionių socializacijos…

Darbo patirties sklaida

Gegužės 28 dieną Centro direktorė Vitalija Grigaitienė  dalyvavo  tarptautinėje konferencijoje  „Konfliktų dėl mokyklos nelankymo priežastys: Vaikų socializacijos centro patirtis”. Direktorė pristatė savo magistrinio darbo išvadas ir pasidalino įžvalgomis apie  mokyklos ir šeimos santykį, tėvų ir vaikų konfliktų priežastis, kurie sutrikdo sklandžią asmens pozityviosios socializacijos raidą, kuri vėliau  gali tapti asmens…

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Vasaros pradžią Centre paminėjome gražia švente – Tarptautine vaikų gynimo diena. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. Klasių ir grupių auklėtojai, mokytojai su vaikais tą dieną per pamokas ir klasės valandėlių…

Projekto „Laikas tyloje“ įdėjos pristatymas

Vėliučionių vaikų socializacijos centro vaikinai,  Vėliučionių gyvenvietės bendruomenė  kartu su VŠĮ „Kalba muzika“, įgyvendina  Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Laikas tyloje“.  Meno projekto varomoji jėga – gausi menininkų Maziliauskų šeima: tapytojas, architektas Mantas ir tapytoja Monika, jų dukros Agota, Marija ir sūnus Motiejus.  Pirmas etapas jau baigėsi,  idėja užauginta, finansavimas…

Eksperimentas su mandarinu

Augalai mūsų planetoje auga visur, kur tik tam yra tinkamos sąlygos – užtektinai šviesos ir šilumos. Jų yra labai daug ir įvairių. Pažįstame tuos, kurie veši šalia mūsų. Kuriuos pamatome pirmą kartą arba matome retai, vadiname egzotiniais. Centro gyvenamosiose patalpose ugdytinis Kajus. M irgi augina egzotišką vaiskrūmį – mandarino medį.…

Civilinės saugos ir prišgaisrinės apsaugos mokymai

  Daugeliui žmonių civilinės saugos sąvoka asocijuojasi su sirenomis, slėptuvėmis ir dujokaukėmis.   Civilinė sauga – tai mūsų visų vykdoma labai konkreti, bet labai daugialypė ir kompleksiška veikla, apimanti veiksmus, kurie daromi siekiant išvengti nelaimių ar sušvelninti jų padarinius bei veiksmus, kurie atliekami gresiant ar įvykus nelaimėms.   2021m. gegužės 12 d.…

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Vėliučionių vaikų socializacijos centre

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena minima kasmet gegužės 7 dieną. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Vėliučionių socializacijos centro vaikinai gerai supranta ir laisvės, ir spaudos, ir knygos vertę, nes šioje ugdymo įstaigoje tam…

Nepilnamečių teisinė atsakomybė

Gegužės 11 dieną Centre lankėsi Vilniaus Policijos Komisariato pareigūnai. Pareigūnė Andželika supažindino su nepilnamečių teisine atsakomybe, priminė teises ir pareigas. Viešnia pagal turimą interaktyvią medžiagą kalbėjo apie dažniausiai pasitaikančius nepilnamečių viešosios tvarkos pažeidimus (vagystes, keiksmažodžių vartojimą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir turėjimą, alkoholio vartojimą, kelių eismo taisyklių pažeidimus).Kartu su vaikinais buvo aptartos…

Fizinės sveikatos stiprinimas

Šių dienų mokykla siekia ne tik suteikti mokiniams įvairių sričių žinių, gebėjimų, bet ir ugdyti vertybines nuostatas. Viena iš jų– orientuoti mokinį  į aktyvaus,  sveiko gyvenimo vertybių pasaulį, kurio pažinimas padeda pajausti prasmingo gyvenimo grožį, rasti aktyvaus kūrybingo gyvenimo prasmę. Ta proga Centre vyko fizinės sveikatos stiprinimo renginiai:  stalo teniso,…