Atvejo vadyba centre

2021 metų kovo mėnesį Centro administracija, švietimo pagalbos specialistai, auklėtojai dalyvavo nuotolinėje Metodinėje dienoje, skirtoje aptarti darbo principus, pasikeitus Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatoms. Teams platformoje organizuotoje Metodinėje dienoje įžanginį žodį tarė LR švietimo, sporto ir mokslo ministerijos atstovas, Mokyklų veiklos skyriaus vedėjas A. Puodžiukas. Nacionalinės švietimo…

PROJEKTAS UGDOMOJI DIENOS STOVYKLA

„VASARA  2020“ Vaikai – mūsų ateitis. Norėdamas sąmoningai ir savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, jaunimas turėtų išsiugdyti sveikos gyvensenos poreikį ir nuostatas, gebėjimus bei įgūdžius, turiningai leisti laisvalaikį ir stiprinti bendruomenės narių tarpusavio ryšius. Pažindamas save, jaunas žmogus, saugiai jausis aplinkoje, laikysis įstatymų, nes atsakingas už save ir savo artimą. Stiprinti…

Centrą aplankė buvę centro ugdytiniai

Liepos 16 dieną  Centre apsilankė buvę Centro ugdytiniai Aurimas Ignatavičius ir Mantas Andužis. Atvykę vaikinai į Centrą esantiems Centro ugdytiniams papasakojo savo gyvenimo istorijas. Džiugu buvo stebėti, kaip Aurimas ir Mantas dalinasi su kitais Centro vaikinasi savo patirtimi, išgyvenimai bei problemomis.

Estafetės

Vasaros stovyklos metu   liepos 16 dieną Centro auklėtojas Daniil Nikinin suorganizavo asmenines estafetes. Šią dieną vaikinai varžėsi kas stipresni, greitesnis, gudresnis ir išmanesnis. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.

Išvyką su palapinėmis

2020m. liepos 14-15 dienomis direktorė V.Grigaitienė kartu su Centro darbuotojais ir 7 Centro ugdytiniais aplankė Rūdiškių miestelio pakraštyje Vilkokšnio ežerą su nakvyne. Vilkokšnio ežeras vasaros poilsio oazė, tradicinė pramogų ir poilsio gamtoje vieta. Centro ugdytiniai kartu su darbuotojais nuvykę į poilsiavietę džiaugėsi saulės spinduliais, plaukiojo baidare, braidė ir maudėsi ežere,…

Stalo teniso varžybos

Vasaros stovyklos metu   liepos 9 dieną Centro auklėtojas Daniil Nikinin suorganizavo stalo teniso varžybas. Šią dieną vaikinai varžėsi kas stipresni. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.

,,Dideli ir maži ekranai“ – svarbiausias pavasario įvykis

Vėliučionių socializacijos centras dalyvauja medijų raštingumo projekte ,,Dideli ir maži ekranai, tad gegužės 25 – 27 buvo išties įspūdingos dienos centro jaunuoliams. Į svečius atvyko garsūs režisieriai  Marat Sargsyan ir  Andrius Blaževičius tikslu mokyti kino kalbos. Bet ne tik. Esmė buvo praktinis darbas. Tad per tris intensyvias darbo dienas buvo sukurti…

,,Dideli ir maži ekranai“ atvyksta ir į Vėliučionių socializacijos centrą

,,Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ – ketvirtus metus vykstantis Britų tarybos ir Meno avilio projektas, finansuojamas Britų tarybos ir Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (kiną, reklamas, kompiuterinius…