Pedagoginiai darbuotojai

VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2021-2022 m. m.

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Ugdomieji dalykai
Vitalija Grigaitienė Direktorė Aukštasis universitetinis Vyr. kūno kultūros mokytoja, II-oji vadybinė kategorija                                   –
Jadvyga Švolkienė Pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis Mokytoja – metodininkė, III-oji vadybinė kategorija Programa „Ugdymas karjerai”
Antanas Tomkevičius Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas Aukštasis universitetinis Vyr. mokytojas Ikiprofesinis mokymas: Šaltkalvystės darbai, Suvirinimo darbai
Aleksandra Lučkauskienė Mokytoja Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja Matematika, Fizika  Ekonomikos ir verslo pagrindai
Alisa Abraitienė Mokytoja Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja Biologija, chemija
Malgožata Vasilevska Mokytoja Aukštasis universitetinis Istorijos mokytoja Vaiko priežiūros atostogose
Diana Petrenko Mokytoja Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra, Modulis „Viešasis kalbėjimas”

Būrelis „Aktyvių mokinių klubas”

 Jan Šibakovski Mokytojas Aukštasis universitetinis Technologijų  mokytojas Technologijos Būrelis   „Saugus transporto priemonių eksplotavimas”
Valentina Jaglinska Mokytoja Aukštasis universitetinis Rusų kalbos vyr. mokytoja, vokiečių kalbos vyr. mokytoja Rusų kalba, Vokiečių kalba
Miroslavas Bazys Mokytojas Aukštasis universitetinis Mokytojas Istorija, Pilietiškumo pagrindai Geografija, Anglų kalba
Vytautas Grigaitis Mokytojas Aukštasis Mokytojas Kūno kultūra, Būrelis Sunkioji atletika.
Alicija Ragucka Mokytoja Aukštasis universitetinis Muzikos vyr. mokytoja Muzika, Būrelis „Muzikos gaida“
Lina Rinkauskaitė Socialinė pedagogė Aukštasis universitetinis Socialinė pedagogė  Etika, Dailė

Socialinių įgūdžių ugdymo programa

Kognityvinės – elgesio terapijos  programa EQUIP

Larisa Krukauskienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis Vyr. auklėtoja Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, Ankstyvosios intervencijos programa
Daniil Nikitin Auklėtoja Aukštasis universitetinis Auklėtojas Vaiko priežiūros atostogose
Ala Stankevič Auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis Auklėtoja Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
Lina Lišajeva Auklėtoja Aukštasis universitetinis Auklėtoja Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
Tulgaudas Jakutis Auklėtojas Aukštasis universitetinis Auklėtojas Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

 

 

lll