Centro istorija

• 1900 m. čia veikė žydų berniukų žemės ūkio amatų mokykla.

• Antrojo pasaulinio karo metais dvaro rūmuose buvo įsteigta žydų vaikų stovykla

• 1949 m. buvo įkurta Vėliučionių nepilnamečių vaikų auklėjimo mokykla. Čia mokėsi ir Vėliučionių kaimo gyventų vaikai.

• 1964 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos TSR Ministrų tarybos nutarimu Nr. 439 Vėliučionių vaikų auklėjimo įstaiga perduodama vyriausiajai profesinio – techninio mokymo komiteto valdybai ir pavadinama Vėliučionių specialiąja profesine technikos mokykla Nr. 1.

• 1995 m. gegužės 5d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 643 Vėliučionių specialioji profesinė – technikos mokykla Nr. 1. perduodama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir pavadinama Vėliučionių specialiaisiais vaikų auklėjimo ir globos namais.

• 2006 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 467 Vėliučionių specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų steigėjo funkcijos perduotos iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus apskrities viršininkui.

• 2008 m. sausio 1 d., įsigaliojus Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymui (žin., 2007, Nr.80-3214) mokykla pertvarkyta į Vėliučionių vaikų socializacijos centrą.

• Nuo 2010 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 648 (Žin., 2010, Nr. 65-3210) Vėliučionių socializacijos centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.