Apie VVSC

VIZIJA

Centras – šiuolaikiška švietimo įstaiga, teikianti vaikui kvalifikuotą švietimo pagalbą ir kitas paslaugas, kurios padeda siekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių ir ugdo jo vertybines nuostatas bei socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu, atsispiriančiu neigiamai aplinkos įtakai, žmogumi.

MISIJA

Centras, perteikdamas visuomenei priimtinas vertybes, padeda vaikui adaptuotis ir integruotis į visuomenę, pagal individualius gebėjimus ir poreikius tęsti mokymąsi ir būti pilnaverčiu visuomenės nariu.

PRIORITETAI 2021 – 2023 METAMS
• Resocializacijos ir socialinės integracijos stiprinimas
• Efektyvus ir kokybiškas mokinio ugdymas bendradarbiaujant
• Veiksmingas lėšų naudojimas