Parama

Dėl paramos Vėliučionių vaikų socializacijos centrui

Vėliučionių vaikų socializacijos centre ugdomi  iki 40 berniukų, padarę teisėtvarkos pažeidimus. Didžioji dalis šių vaikų – netekę tėvų globos, iš asocialių šeimų ar našlaičiai, patyrę smurtą, prievartą. Atvykę į socializacijos centrą, jie mokosi gyventi iš naujo, atverdami naują gyvenimo puslapį. Čia dirbantys pedagogai ir kiti darbuotojai stengiasi prisidėti prie šių vaikų ugdymo.

Todėl, norėdami vaikams parodyti kitokią, šviesesnę gyvenimo pusę, suteikti jiems džiaugsmo, kreipiamės pagalbos į Jus, prašydami bet kokios paramos pagal Jūsų galimybes. Puikiai suprantame Jūsų problemas ir rūpesčius, tačiau tikimės, kad tarp begalės darbų atsiras noro ir laiko padėti vaikams.

Norėdami prisidėti prie mūsų įstaigos finansinio rėmimo, pinigines lėšas galite pervesti į mūsų atsiskaitomąją sąskaitą:

Vėliučionių  vaikų socializacijos centras
Kodas: 190990777
Adresas: Liepų al.44, Vėliučionių k. Šatrininkų s. LT-13130 Vilniaus r
A/s LT064010044100050012
DNB bankas  AB DNB bankas, banko kodas 40100

Kitas būdas, kuris nepareikalaus iš Jūsų asmeninių išlaidų, iki gegužės 1 d. galite 2 % pajamų mokesčio dalį skirti mūsų įstaigai. Tam reikia užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, nustatytos formos FR0512 prašymą, kurį galite užpildyti VMI internetinėje svetainėje arba atspausdintą formą (įstaigos, įmonės) buhalterijoje.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!