Darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių skaičius Mėnesinis darbo užmokesčio fondas (Eur)
Centro vadovai (direktorius, pavaduotojai: ugdymui) 2 3608.00
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 2.5 2904.00
Specialistai pedagogai 15 16438.40
Mokytojai 4.47 6673.62
Specialistai 2 1654.40
Kvalifikuoti darbuotojai 9 6711.76
Darbuotojai (darbininkai) 11.5 7087.30
Viso: 46.47 45077.48

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Vėliučionių VSC darbuotojų darbo apmokėjimo sistema