Vizitas į Lenkiją

Lapkričio 12 -15 dienomis Vėliučionių vaikų socializacijos centro darbuotojų delegacija vadovaujama Centro direktorės V. Grigaitienės lankėsi Lenkijoje. Kelionės tikslas susipažinti su vaikų socializacijos centrų veikla Lenkijos Respublikoje, pasidalinti gerąja patirtimi, ieškoti naujų vaikų ugdymo būdų ir formų, kurias būtų galima įdiegti Lietuvos socializacijos centruose.
Kelionė į Lenkiją buvo labai produktyvi ir naudinga: su keliais Centrais pasirašyta bendradarbiavimo sutartys, su aplankytų Centrų bendruomenėmis diskutuota apie ugdymo sėkmes ir sunkumus, apžiūrėta mokyklos ir gyvenamos patalpos bendrauta su vaikais. Gdansko universitete pristatyta Lietuvos socializacijos centrų veikla, lenkai taip pat pristatė savo socializacijos centrų veiklą, dalyvauta diskusijoje su universiteto profesūra apie socializacijos centruose vykdomą veiklą, į ką reikėtų atkreipti didesnį dėmesį ir ko reikėtų atsisakyti, kokia vykdomų programų nauda. Lenkai dalinosi žiniomis , kaip veikia socializacijos centrai Suomijoje, Belgijoje.
Vizito rezultatai bus pristatyti gruodžio 11 dieną Centre, metodinės dienos metu, kur dalyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, atvejo vadybininkai, vaikų globos namų atstovai, bei Centro bendruomenė.