Ugdymas karjerai

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o
sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą
savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai
kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą,
bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Tikslas
Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties,
profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei
profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdomos mokinio karjeros kompetencijos:

  • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
  • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą
    gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
  • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
  • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

NAUDINGOS NUORODOS RENKANTIS PROFESIJĄ :
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
Mokymo įstaigos Lietuvoje: https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx
Karjeros planavimo žingsniai: http://www.euroguidance.lt/
Įsidarbinimo galimybių barometras: https://uzt.lt/darbo-rinka/isidarbininimo-galimybiu-barometras/
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba: http://darbo.lt/darbas/
Apie studijas Lietuvoje ir užsienyje https://www.kurstoti.lt/
Išmanūs darbo pasiūlymai: https://randu.lt/darbo-skelbimai
Sėkmingos karjeros testas: https://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/
Tinkamo darbo testas: https://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu
Filmukai apie profesijas: http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html