Programos

 2018-2019 m. m. įgyvendinamos programos:

 1. Kognityvinė elgesio korekcijos programa EQUIP
 2. Ankstyvosios intervencijos programa
 3. Socialinių įgūdžių programa
 4. Gyvenimo įgūdžių programa
 5. Sveikos gyvensenos ugdymo programa
 6. Vesk vaiką į sėkmę programa
 7. Savitarpio pagalbos užsiėmimai
 8. Ugdymas karjerai
 9. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 10. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
 11. Etninės kultūros bendroji programa
 12. Antikorupcinio ugdymo programa