šiuo metu naršo

Puslapis 2

IŠVYKA Į LIETUVOS ENERGETIKOS MUZIEJŲ

Centro vaikinai kartu su fizikos mokytoju lapkričio 13d. vyko į edukacinę pamoką  „KAIP TOMUI ĮSIŽIEBĖ LEMPUTĖ?“ Kartu vyko ir pažintinė ekskursija po …

Jono Basanavičiaus gimtadienis centre

Mažas vaikas mokosi stebėdamas savo tėvus, paaugęs žiūrėdamas į mokytojus, taip pat tyrinėdamas žymių žmonių gyvenimus, taip ieškodamas savo orbitos, savo kelio …

Metodinė diena Centre

2018 m. gruodžio 03 d. Vėliučionių vaikų socializacijos Centre  buvo surengta metodinė diena Respublikos savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams. Metodinės dienos tikslas – …

Padėkos diena Centre

Lapkričio 28d. Centre vyko atvira integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka „Padėkos diena“. Pamokos tikslas –  supažindinti su angliškai kalbančių šalių tradicijomis. …

Supervizija

Supervizija – tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies …

Apsilankymas Gruzdžių vaikų socializacijos centre

Spalio mėn. Vėliučionių vaikų socializacijos centro direktorė Vitalija Grigaitienė  apsilankė Gruzdžių vaikų socializacijos centre. Centro direktorė  Vitalija Grigaitienė   apžiūrėjo patalpas, bendravo …

KREPŠINIS, TINKLINIS, FUTBOLAS

Svarbiausia sportuoti, judėti, bendrauti, nes, „Sveikame kūne – sveika siela“. Spalio mėn. tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, Centro direktorė Vitalija Grigaitienė organizavo …