Metodinė diena Centre

2018 m. gruodžio 03 d. Vėliučionių vaikų socializacijos Centre  buvo surengta metodinė diena Respublikos savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams. Metodinės dienos tikslas – pristatyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gaires ir priemones vykdant vaiko vidutinės priežiūros priemonių planą.

Centro direktorė Vitalija Grigaitienė pristatė vaikų socializacijos centrą, kaip įgyvendinamos vaiko vidutinės priežiūros priemonės ir auklėjamojo poveikio priemonės socializacijos centre.

Apie Centre vykdomas programas kečiant vaikų elgesį kalbėjo psichologas Mykolas Baltrūnas

Vyko diskusija apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus vaidmenį Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinime, kurią moderavo  vyresnioji soc. pedagogė Laura Ramoškaitė – Grava. Apie  Socialinės integracijos plano sudarymą, derinimą, ir susitarimus kalbėjo socialinis pedagogas Aurimas Subačius. Vyko diskusija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimus, sutrumpinimus, priimti  susitarimai.

Vaiko, kuriam paskirta VPP ar APP, aprūpinimas, įstatyminių atstovų pagal įstatymą teises pareigas ir  atsakomybes pristatė direktorės pavaduotoja ugdymui Jadvyga Švolkienė.

Aptarti kiti  Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo bei kitų palydimųjų aktų vykdymo, bendradarbiavimo tarp savivaldybių koordinatorių ir Centro įgyvendinant prevencines priemones klausimai. Metodinėje dienoje dalyvavo LR ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos  departamento Mokyklų veiklos skyriaus  vedėjas Alvydas Puodžiukas

LR ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos  departamento Mokyklų veiklos skyriaus  vyresnysis specialistas Petras Navickas, taip pat  specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovai, ugdymo plėtotės centro atstovai.

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.