Nuorodos

Lietuvos Respublikos Seimas www.seimas.lt;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija www.tm.lt;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija www.socmin.lt

Lietuvos Respublikos prokuratūra www.prokuraturos.lt

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai;

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM www.ivaikinimas.lt;

Vilniaus regiono pataisų inspekcija http://www.vrpi.lt;

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt;

Nacionalinis egzaminų centras www.nec.lt;

Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt;

Švietimo informacinių technologijų centra swww.itc.smm.lt;

Švietimo pagalba http://www.svietimopagalba.lt;

Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas www.vpu.lt/socpedagogika;

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija www.lspa.lt;

Vilniaus miesto savivaldybė www.vilnius.lt;

Vilniaus rajono savivaldybė www.vilniaus-r.lt;

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas www.vilnius.policija.lt;

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatas

www.policija.lt/vilniausrpk;

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai www.nti-pn.lt;

Kauno vaikų socializacijos centras www.kaugc.kaunas.lm.lt;

Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“ www.saulute.kaunas.lm.lt;

Vaikų socializacijos centras „Širvena“ www.kucgaliosuc.lt;

Gruzdžių vaikų socializacijos centras www.gvsc.lt;

Vilniaus vaikų socializacijos centras www.mergaiciucentras.lt;

EQUIP programos diegimas vaikų socializacijos centruose http://www.gip-vilnius.lt/?page_id=1003

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui