,,Dideli ir maži ekranai“ atvyksta ir į Vėliučionių socializacijos centrą

,,Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ – ketvirtus metus vykstantis Britų tarybos ir Meno avilio projektas, finansuojamas Britų tarybos ir Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (kiną, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus, televiziją ir multimedijų žurnalistiką).
Vėliučionių socializacijos centro bendruomenė džiaugiasi laimėjusi galimybę dalyvauti tokiame jaunuoliams ir pedagogams aktualiame projekte, kurio renginiai startavo jau rudenį. Lapkričio mėnesį centro mokytojai buvo pakviesti į seminarą, o gruodį jau pradėjo dalytis įgytomis žiniomis su mokiniais. Tad buvo organizuotos dvi atviros pamokos ,,Mokomės iš kino. Nikki Padidar filmas ,,Ninok“. Kas tau yra kitoniškumas“ bei ,,Vieną kartą metuose padėk telefoną į šalį“. Mokomės reklamos meno“.
Gruodžio 19 dieną projekto rengėjai jau laukė centro vaikų kino teatre ,,Skalvija“. Mokiniai su mokytojais žiūrėjo Mikael Håfström filmą ,,Blogis“ bei aptarė su kino profesionalais. Renginys buvo šventiškai jaukus ir itin prasmingas ne tik dėl jaunuoliams aktualios kino tematikos.
Naujaisiais metais Vėliučionių centro kolektyvas jau lauks projekto komandos savo centre, kur bendruomenei bus organizuota įvairių veiklų, padedančių suprasti medijų meną.