Ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2017-03-31
Tarpiniu finansiniu ataskaitu rinkinys 2017-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2017-06-30
Tarpiniu finansiniu ataskaitų aiškinamasis raštas
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2017-09-30 – 1
Biudžeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2017-09-30 – 2
Finansiniu ataskaitu rinkinys 2017-09-30 – 1
Finansiniu ataskaitu rinkinys 2017-09-30 – 2

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017-12-31
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018-03-31
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018-06-30
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-06-30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkunys 2018-09-30
Biudžeto vykdymo ataskairų rinkinys(1)
Biudžeto vykdymo ataskairų rinkinys (2)

Vėliučionių VSC biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018-12-31 (3)
Vėliučionių VSC biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018-12-31 (2)
Vėliučionių VSC biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018-12-31 (1)
Vėliučionių VSC biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018-12-31

2018-12-31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkunys 4

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019-03-31

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019-03-31