Pedagoginiai darbuotojai

VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020-2021 m. m.

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Ugdomieji dalykai
Vitalija Grigaitienė Direktorė Aukštasis universitetinis Vyr.kūno kultūros mokytoja, II-oji vadybinė kategorija
Jadvyga Švolkienė Pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis Mokytoja – metodininkė, III-oji vadybinė kategorija Programa „Ugdymas karjerai“
Agata Kutko Socialinė pedagogė Aukštasis universitetinis  Socialinė pedagogė  Savitarpio pagalbos užsiėmimai Socialinių įgūdžių programa
Vidmantas Cibulskas Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas Aukštasis universitetinis Mokytojas
Aleksandra Lučkauskienė Mokytoja Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja Matematika Ekonomikos ir verslo pagrindai
Anželika Ždanovska Mokytoja Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja Biologija, chemija Būrelis „Aktyvių mokinių klubas“
Irma Videikaitė Mokytoja Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos mokytoja – metodininkė Lietuvių kalba, Modulis „Viešasis kalbėjimas“
Diana Petrenko Mokytoja Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Vaiko priežiūros atostogose
Donata Vasiliauskaitė Mokytoja Aukštasis universitetinis Anglų kal. vyr mokytoja Vaiko priežiūros atostogose
Valentina Jaglinska Mokytoja Aukštasis universitetinis Rusų kalbos vyr. mokytoja, vokiečių kalbos vyr. mokytoja Rusų kalba, Vokiečių kalba
Miroslavas Bazys Mokytojas Aukštasis universitetinis Mokytojas Istorija, Pilietiškumo pagrindai Geografija, Anglų kalba
Lilija Kurnosova Mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja Kūno kultūra, Būreliai:“ Sunkioji atletika. Programa „Sveikos gyvensenos ugdymas“
Alicija Ragucka Mokytoja Aukštasis universitetinis Muzikos vyr. mokytoja Muzika, Būrelis „Muzikos gaida“
Astikas Radžiūnas Mokytojas Aukštasis universitetinis Mokytojas Dailė, Būrelis „Medžio apdirbimo technologijos“
Antanas Tomkevičius Mokytojas Aukštasis universitetinis Vyresnysis suvirintojų profesijos mokytojas Profesinis mokymas (Šaltkalvystė), Ikiprofesinis  „Metalo apdirbimas“
Jan Šibakovski Mokytojas Aukštasis universitetinis Mokytojas Ikiprofesinis mokymas „Aut. mechaninis remontas“, Būrelis „Techninių įgūdžių formavimo pagrindai“
Larisa Krukauskienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis Vyr. auklėtoja Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa Ankstyvosios intervencijos programa
Daliil Nikitin Auklėtoja Aukštasis universitetinis Auklėtojas 12 žingsnių programa
Ala Stankevič Auklėtoja Aukštasis universitetinis Auklėtoja Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
Saulius Bagočiūnas Auklėtojas Aukštasis universitetinis Auklėtojas Modulis „Vaizdo medžiagos kūrimo ir apdorojimo pradmenys“

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Tulgaudas Jakutis Auklėtojas Aukštasis universitetinis Auklėtojas Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
Ala Stankevič Auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis Auklėtoja Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

 

 

lll