Pedagoginiai darbuotojai

VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019-2020 M. M.

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Ugdomieji dalykai
Vitalija Grigaitienė Direktorė Aukštasis universitetinis Vyr. kūno kultūros mokytoja, II-oji vadybinė kategorija
Jadvyga Švolkienė Pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis Mokytoja – metodininkė, III-oji vadybinė kategorija Programa „Ugdymas karjerai
Laura Ramoškaitė –Grav Vyresnioji socialinė pedagogė Aukštasis universitetinis Vyr. socialinė pedagogė Programa EQUIP Savitarpio pagalbos užsiėmimai Socialinių įgūdžių programa
Vidmantas Cibulskas Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas Aukštasis universitetinis Mokytojas
Aleksandra Lučkauskienė Mokytoja Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja Matematika Ekonomikos ir verslo pagrindai
Anželika Ždanovska Mokytoja Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja Biologija, chemija Būrelis „Aktyvių mokinių klubas“
Irma Videikaitė Mokytoja Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos mokytoja – metodininkė Lietuvių kalba, Modulis „Viešasis kalbėjimas“
Tomaš Tribicki Mokytoja Aukštasis universitetinis Fizikos vyr. mokytojas Fizika Informacinės technologijos
Diana Petrenko Mokytoja Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Vaiko priežiūros atostogose
Donata Vasiliauskaitė Mokytoja Aukštasis universitetinis Anglų kal. vyr mokytoja Vaiko priežiūros atostogose
Valentina Jaglinska Mokytoja Aukštasis universitetinis Rusų kalbos vyr. mokytoja, vokiečių kalbos vyr. mokytoja Rusų kalba, Vokiečių kalba
Malgožata Vasilevska Mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja Istorija, Pilietiškumo pagrindai Geografija
Lilija Kurnosova Mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja Kūno kultūra, Būreliai:“ Sunkioji atletika“, „Judrieji žaidimai“. Programa „Sveikos gyvensenos ugdymas“
Alicija Ragucka Mokytoja Aukštasis universitetinis Muzikos vyr. mokytoja Muzika, Būrelis „Muzikos gaida“
Astikas Radžiūnas Mokytojas Aukštasis universitetinis Mokytojas Technologijos, Ikiprofesinis mokymas, Dailė, Būrelis „Medžio apdirbimo technologijos“
Antanas Tomkevičius Mokytojas Aukštasis universitetinis Vyresnysis suvirintojų profesijos mokytojas Profesinis mokymas (suvirinimas), Būrelis „Metalo apdirbimas“
Jan Šibakovski Mokytojas Aukštasis universitetinis Mokytojas Ikiprofesinis mokymas „Techninių įgūdžių formavimo pagrindai“
Larisa Krukauskienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis Vyr. auklėtoja Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
Daliil Nikitin Auklėtoja Aukštasis universitetinis Auklėtojas 12 žingsnių programa
Ala Stankevič Auklėtoja Aukštasis universitetinis Auklėtoja Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
Saulius Bagočiūnas Auklėtojas Aukštasis universitetinis Auklėtojas Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa