TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Dėl Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-761 „Dėl Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo